Ik ben cliënt

Heeft u moeite met uw administratie of heeft u schulden en komt u zelf niet meer uit? Wacht dan niet te lang en neem contact op met ons of met uw gemeente. De gemeente is verplicht om u te helpen of te verwijzen. Zij stellen hier wel voorwaarden aan. Aan de andere kant mag u verwachten dat u binnen vier weken een gesprek heeft waarin uw hulpvraag wordt vastgesteld. Als er bedreigende schulden zijn, bijvoorbeeld omdat u wordt ontruimd uit uw woning of wordt afgesloten van gas en elektra, dan vindt er binnen 3 werkdagen al een gesprek plaats.

Wat is schuldhulpverlening?     Klik hier

Wat is budgetbeheer?                 Klik hier

Wat is beschermingsbewind?   Klik hier

 

Heeft u moeite met het regelen van de (juiste) zorg en hulp? Mensen met een verstandelijke beperking, met psychische problemen of dementie lukt het niet altijd zelf om hun belangen te behartigen als het gaat om verzorging, verpleging, begeleiding, verblijf en behandeling. Een mentor behartigt de zorgbelangen, staat naast de cliënt en heeft altijd oog voor de kwaliteit van zorg en leven.

Wat is mentorschap?                  Klik hier

 

Curatele is de meest zware beschermingsmaatregel voor mensen die niet zelf voor hun persoonlijke en financiële belangen kunnen opkomen. De client wordt dan handelingsonbekwaam. De curator is verantwoordelijk voor alle handelingen en kan deze ook ongedaan maken.

Wat is curatele?                           Klik hier

Untitled%20(71)_edited.png